Privacy

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters ,en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters verstrekt. Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM RIJVERENIGING EN PONYCLUB DE GROENENDIJKRUITERS GEGEVENS NODIG HEEFT

Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG RIJVERENIGING EN PONYCLUB DE GROENENDIJKRUITERS GEGEVENS BEWAART

Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters heeft hier geen invloed op.
Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters heeft Google geen toestemming gegeven om via Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar groenendijkruiters@gmail.com. Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters op via groenendijkruiters@gmail.com. www.groenendijkruiters.nl is een website van Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters.

Rijvereniging en Ponyclub De Groenendijkruiters is als volgt te bereiken:

Postadres en Vestigingsadres: Rijndijk 79, 2394 AD Hazerswoude-Rijndijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40447462
E-mailadres: groenendijkruiters@gmail.com