Lessen

Iedere week verzorgen wij een aantal verenigingslessen die onderdeel uit kunnen maken van het lidmaatschap. Hieronder vindt u het aanbod en de lesindeling.

Bixie
Voor onze jongste ruitertjes tot ongeveer 12 jaar hebben wij op woensdag-avond en donderdag-middag een Bixie les, waarin dressuur en springen worden afgewisseld met spelletjes. De meeste kinderen leasen een pony van HC Xenophon en rijden daarmee in de verenigingslessen. Onder leiding van Niki Busch (ORUN niveau 2 instructrice) leren de kinderen spelenderwijs verschillende oefeningen. Een aantal keren per jaar mogen zij hun dressuur- en springkunsten laten zien tijdens één van de door de Groenendijkruiters georganiseerde Bixiewedstrijden. Naast deze serieuze zaken organiseren wij voor hen ook andere activiteiten zoals uitstapjes naar bijvoorbeeld een mini-paardenfokkerij, paardenmelkerij of een voltigeconcours. 

Ponyclub
Veel ruiters in de Ponyclub zijn doorgestroomd vanuit de Bixielessen. Momenteel zijn er op maandag-dinsdag- en donderdagavond Ponyclublessen. Deze les wordt geleid door Dineke Verhoog. In de Ponyclub rijden zowel eigen pony’s als lease pony’s mee. De lessen zijn wat intensiever van karakter en de ruiters worden naar ieders niveau begeleid. 

Landelijke Rijvereniging
Drie keer per week verzorgen wij op de accommodatie van HC Xenophon een verenigingsles voor onze (paarden)leden. Op maandag-dinsdag- en donderdagavond geeft Dineke Verhoog instructie aan deze groepen.

Alle lesgroepen krijgen één keer per maand springles (meestal in de week na de maandelijkse wedstrijddag, de exacte data staan in de agenda). Voor alle groepen streven wij naar lessen met een omvang van 6 tot maximaal 8 ruiters.
     
Zie lesindeling